Skip navigation
9

艾尔孚®夜用夹板

Airform® Night Splint

艾尔孚®夜用夹板


HC000175

适应症

  • 足底筋膜炎。
  • 足下垂。
  • 跟腱炎。
  • 清晨首触地疼痛。

特征和优势

  • 轻巧简洁的设计,穿着更舒适,易于佩戴。
  • 不分左右脚,两种尺码可供选择。
  • 穿戴调整简便。

测量要求

  • 鞋子尺码。

其它 夜用夹板

订货信息

Airform Night Splint
Part#SizeMen's ShoeWomen's ShoeU/M
50045 Medium 5 - 9 6 - 10 1 ea
50047 Large 9.5 - 14 10.5 - 15 1 ea
500456 Medium 5 - 9 6 - 10 6pk
500476 Large 9.5 - 14 10.5 - 15 6pk