Skip navigation
9
奥索中国

上海市徐汇区虹梅路1801号
B栋宏业大厦2楼
邮编:200233

电话: + 86 21 61271707
传真: +86 21 61271799
邮箱:asia@ossur.com

 

更多支具与护具销售及产品信息,请联系

陆小姐
客户服务经理(支具护具及假肢)

客服专线:021-6127-1728
传真:021-6127-1799

刘小姐 (Vivan Liu)
客户服务专员(矫形器)

客服专线:021-6127-1735
传真:021-6127-1799

 

郑小姐 (Sally Zheng)
客户服务专员(矫形器)

客服专线:021-6127-1754
传真:021-6127-1799

程小姐 (Alice Cheng)
客户服务专员(假肢)

客服专线:021-6127-1755
传真:021-6127-1799

 

更多假肢销售及产品信息,请联系

高小姐 (Rene Gao)
客户服务专员(假肢)

客服专线:400-1620-619
传真:021-6127-1799